SE*Solsidans

Sibiriska katter/Siberian cats

En liten uppfödning i hemmet

A small breeding of Siberian cats in the home

Denna lilla tjej kommer att stanna i katteriet

This little girl will stay in the cattery

Född/Born

180316-170505